Ana Sayfa Ana Sayfa 
Örnekler Örnekler
Kitap Kitap
Yazar Yazar
Test Test
Ayda Bir... Ayda bir...
Eğlence... Eğlence
Bağlantılar Bağlantılar
email E-mail

 
 

Verdiğim Seminerler

   
 


Satış/Pazarlama Teknikleri 1
Satış/Pazarlama Teknikleri 2
Müşteri Odaklı Hizmet ve Kurum Kültürü
Telefonla İletişim ve Satış
Etkili Sunum Teknikleri
Müzakere Teknikleri
Coaching (yönlendirme)
Eğiticinin Eğitimi
Etkili Takım Gelişimi ve Yönetimi


Satış/Pazarlama Teknikleri 1
Daha önce satış eğitimi almamış sınırlı satış tecrübesine sahip kimseler için tasarlanmıştır.

Pazarlama/satış Süreci ve Adımları
Hazırlık
Ürün Bilgisi
Müşteri Analizi
Rekabet Bilgisi
Ortam oluşturma
Müşterinin iletişim tarzını anlayabilmek
Görsel, işitsel ve kinestetiklere pazarlama
Gereksinim Analizi
Müşterinin satın alma stratejisini ortaya çıkarma
Soru sorma ve yönlendirme teknikleri
"Eğer" tekniği
İletişim Teknikleri
Kelimelerin Seçimi
Beden Dili ve pratik uygulamaları
İtirazlarla Başaçıkma
Satış Sonuçlandıma
Satın alma sinyalleri ve doğru algılanması
Çeşitli kapanış teknikleri
Çapraz satış
Takip

Satış/Pazarlama Teknikleri 2
Daha önce satış konusunda eğitim(ler) almış ve konusunda 2 yıl ve üzeri tecrübeye sahip kişiler için tasarlanmıştır.

Pazarlama/satış süreci
Hazırlık
Firma'ın güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması
Kurum stratejileri ve hedef belirleme
Çevre ve rakip analizi
Mevcut müşterilerin analizi
Mevcut banka hizmet ve ürünlerinin değerlendirilmesi
Müşterilerin iletişim tarzlarını anlayabilmek
Görsel, işitsel ve kinestetiklere pazarlama
Bilinçaltı teknikleri kullanarak güven yaratabilme
Sözlü teknikler
Sözsüz teknikler
Bilinçaltı teknikleri kullanarak müşterinin satın alma davranışlarını ortaya çıkarmak ve yeni eğilimler yaratabilmek
İletişim
Beden dili ve uygulamaları
Yüz okuma ve uygulamaları
İtirazlar
Fiyat, kalite, kurum ve kişisel itirazlarla başaçıkma
Gerçek itiraz ve gizli itirazları ayırabilmek

Müşteri Odaklı Hizmet
ve Kurum Kültürü

Daha iyi hizmet için ekip ruhu ve iç/dış müşteri kavramlarını, müşteri ilişkilerinde beklentilerin önemini işleyen oyunlarla güçlendirilmiş bir seminerdir.

Daha iyi hizmet
Hizmetin tanımı
Sektörde insanın önemi
Fark yaratacak hizmet anlayışı
Hizmet Standartları
Müşteriyi olumsuz etkileyen faktörler
Müşteri ile iyi ilişkiler kurabilmek-özet

Telefonla İletişim ve Satış
"Call Center" uygulaması olan bütün kurumların faydalanabileceği, çalışanların deneyimleri ve kurumun özelliklerine göre uyarlanan bir programdır.

Telefonda İletişimin Önemi
Müşteri Psikolojisi ve Beklentileri
Beyin Haritaları ve Sistemler
Görseller, İşitseller, Kinestetikler
Telefona Hazırlanma / Kişilik
Olumlu Tavır
Sesin Titreşimi
Sesin Tekdüzeliği
Ses Tonu
Anlaşılır Olmak
Konuşma Hızı
Kelimeleri Yutmak
Sesin Yüksekliği
Kelimelerin Seçimi
Verimli Bir Dinleyici Olmak
Sinirli Müşterilerle Başaçıkma
Lafı Uzatan Müşterilerle Başaçıkma
Yetkili İsteyen Müşterilerle Başaçıkma
Tehlikeli ve Olumsuz İfadeler
Etkili ve Zayıf Kelimeler
Telefon ile İlgili Nezaket Kuralları
Beklemeye Almak
Telefonu Açmak

Etkili Sunum Teknikleri

Sunuşa Hazırlık
Kendinizi Sunuşa Hazırlamak
Sunum için Hazırlık yapmak
Etkili Sunuş için oturma düzeni
Düzen içerisinde materyalleri kullanma (kürsü, pointer)
Amacın belirlenmesi
Bilinmesi ve Yapılması Gerekenler
Dinleyici gözü ile sunuştan beklentiler
Sunuşun akışını belirlenmesi
Kullanılacak örnekler
Resimler, görsel nesneler (Video kaset,flipchart,tepegöz ve grafiklerin kullanımı)
Kişisel Deneyimler
İstatistiksel Veriler
Sunum içerisinde bağlama taktikleri
Yetenekleri Kullanma
Sunum sürecinde ortaya çıkan heyecanlar
Sesin Etkin Kullanımı
Ses Tonu
Vurgulamanın Önemi
Ses Enerjisi
Kötü Alışkanlıklarımız (Ara vermemek ,tonlama katmamak,monotonluk)
Sunuma uygun vücut dili kullanımı
Göz Kontağı Kurulması
Beyin - Göz ilişkisi ve Düşünceler
Görsel Etkiler
İletişim Tarzları
Görseller, İşitseller ve Kinestetiklerin Karakteristik Özellikleri
Görsel araçların kullanımı
Sorulara Cevap vermek
Vücut Dilinizin Kullanımı
Göz Teması
Sorulardan Faydalanma Taktikleri

Müzakere Teknikleri

Müzakere nedir?
Müzakereye neden ihtiyaç duyarız?
Müzakere Çeşitleri
Müzakere Tipleri
Müzakereye hazırlanmak
Çıktıları belirlemek
Bilgi toplama
Fiziki Şartlar (oturum düzeni)
Müzakerenin temelleri üzerinde anlaşma
Karşı tarafı tanıma
Karakteristik özelliklerin tanımlanması ( NLP metodları )
Kişinin içinde olduğu durum ve psikolojisini kullanabilme
Syntonic beceriler ve taktikler
Müzakare Süreci
Açılış
İlişki Köprüleri Kurmak
Köprüleri Sağlamlaştırmak
Çıkmaza Giren Müzakerelerde
Çıkmaza giren müzakerelerde izlenecek yol
Yapılacak kritik hatalar
Olumlu sonuçlar için prensipler
Pradigma kaydırmaları
Soru Taktikleri
Kuvvetli kelimeler
Empati
Karşı tarafın İhtiyaçları
Ödün Almak
Ödün Vermek
Kördüğümü Aşabilmek
Kördüğümü aşmanın yolları
Güç durumda sorulabilecek sorular
Müzakerenin sonucunu etkileyebilecek olaylar

Coaching (yönlendirme)

Nasıl Başlamalı?
Takımı tanımak
İşi iyi bilmek
Elemanın fikrine değer vermek
Ne istendiğinin anlaşılması
Rehberlik yapmak
Emir verme
Karar verme
Performansın takdir edilmesi
Yetersiz çalışma
Fırsat vermek
Ceseretlendirmek
Şikayetler
Problemli elemanlar ile uğraşma
Uzaktan yönlendirme
Çalışma ortamı
Tenkit
Kişisel Beceriler
Bilgi toplama ve hareket planı
Sürece yönelik koçluk yapmak
Performans değerlendirmesi

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Süreci nedir?
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi?
Niye belirlemeli?
Kimler fayda sağlayacak?
Stratejik, Fonksyonel, Kişisel İhtiyaçların Belirlenmesi
Eğitim Planının Geliştirilmesi
Eğitim Metodları
Metod seçimi nasıl yapılmalı?
Metodlar
Soru Sorma ve Cevaplama
Soru Tipleri
Soru sorma yaklaşımı
Cevaplara ve sorulara yaklaşım
Kesin yapılması ve yapılmaması gerekenler
Problemli Katılımcıları İdare Etme
Empati, İyi ilişki kurabilme
Destekleme
Katılımı sağlama
Pozitif enerjiyi ortaya çıkarma
Gruba dahil olabilme
Sesin Kullanımı
Sözsüz İletişim
Stressle Başaçıkabilme
Görsel Yardımcılar
Eğitimin Düzenlendiği Yer ile ilgili düşünceler
Eğitimin Değerlendirilmesi

Etkili Takım Gelişimi ve Yönetimi
Etkin bir takım çalışması için gerekli koşul ve faktörler ile yönetim ve tekniklerin tartışılmasıdır.

Takım nedir?
Takım Kurmanın Adımları
Birbirini tanıma ve Organize Olma
Proje amaç ve ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması
Çözüm tekniklerinin araştırılması ve ortaya çıkarılması
Proje Planlama
Proje amaçlarının belirlenmesi (anlaşılması ve kabül edilmesi)
Proje Koordinasyonu
Kuralların Beirlenmesi
Takım içi iletişim(resmi ve resmi olmayan)
Zaman planlaması
Kontrol
Problem Çözme
Problemin tanımlanması(kaynaklar, veriler)
Problemin analiz edilmesi
Çözüm yollarının değerlendirilebilmesi için kriterlerin ortaya çıkarılması
Çözüm önerilerinin değerlendirilmesi
Harekete geçme
Toplantı Organizasyonu
Çözüm için çok acele etmemek
Problemlerden kaçınmamak
Sabit fikirlerden uzak durmaya çalışmak
Önyargı ve varsayımların tehlikeleri; genellemeler
Fikir farklılıklarını stille karıştırma
Anlaşmazlık Bazlı Problem Çözümü
Dialektik Müzakere Yaklaşımı(birbirine zıt iki ayrı fikrin tartışılması)

Yazar
Seminer verdiğim kuruluşlar

   
İnsan Tanımada Yüz Okuma Sanatı © Copyright 2000
Mehmet Auf